Udlejning af Kibæk Partytelt

Priser

PRISLISTE OG BETALING:

Lejeprisen for 2 dage er kr. 2.500,- incl. levering, opsætning, nedtagning og afhentning.
Ved lejers egen afhentning, opstilling og tilbagelevering er lejeprisen for 2 dage kr. 1.500,-.
Udover 2 dage betales et tillæg pr. dag på kr. 750,-.
Ved levering mere end 50 km i radius fra Give opkræves kr. 4,- pr. km, der køres udover radius 50 km.
Depositum kr. 750,- betales ved bestilling. Bestillingen er først gyldig når udlejer har modtaget depositum.
Hele lejeprisen betales kontant ved udlejers levering hos lejer eller lejers afhentning hos lejer.
Depositum anvendes forlods til betaling for evt. manglende rengøring og/eller skader på teltet.
Depositum tilbagebetales helt eller delvis ved udlejers afhentning af teltet eller lejers tilbagelevering af
teltet, når rengørings- og/eller skadespørgsmål er afklaret.
Alle priser er med moms.

Lejebetingelser

ANVENDELSE AF DISSE BETINGELSER:

Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse på leje af partytelt fra udlejer, medmindre andet er aftalt med udlejer og skriftligt bekræftet af udlejer.

LEJEPERIODE:

Normalt 2 dage. Hvis andet ikke er aftalt, betragtes det lejede, som udlejet i hele den periode det beror hos lejer.

LEVERING OG OPSÆTNING AF TELTET:

Tidspunkt for levering og afhentning aftales ved bestilling. Teltet kan stå frit uden brug af barduner. Ved opsætning følges terræn. Stedet skal være jævnt og ryddet og evt. afmærket før opsætningsdato. Der skal være køremulighed for bil med påhængsvogn til stedet.

EGEN AFHENTNING, OPSÆTNING OG TILBAGELEVERING AF TELTET:

Tidspunkt for afhentning og tilbageleveing aftales ved bestilling.

RENGØRING:

Lejer har ansvaret for rengøring af teltet. Ved manglende rengøring modregnes udlejers udgift til rengøring i depositum.

AFBESTILLING:

Annulleres aftalen senere end 10 dage før kontraktdato, forfalder den fulde lejepris.

ANSVAR:

Lejer er ansvarlig for teltet, fra det er udleveret af udlejer til det er udlejer i hænde igen. Klistermærker og lignende må ikke anvendes på teltdug. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dets umiddelbare nærhed. Ved bortkomst eller totalskade betaler lejer erstatning til nyværdi, hvis ikke andet er aftalt med udlejer. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte periode. Når teltet ikke bruges skal det være tillukket.

ANSVAR OVERFOR OFFENTILIGE MYNDIGHEDER:

Ansvar overfor offentlig myndighed påhviler alene lejer.

REKLAMATIONER:

Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

Created by ProperCode.dk - Copyright © Team-RR.dk 2020